Czym jest JUDO?

Uprawianie sportu na poziomie dostosowanym do potrzeb i możliwości człowieka przynosi zawsze wszechstronne korzyści. Biorąc pod uwagę, że judo jest jedną z najbardziej ogólnorozwojowych dyscyplin sportu, uprawianie go pomaga w uzyskaniu wysokiego poziomu sprawności fizycznej. Wiele dyscyplin sportowych nastawionych jest na rozwijanie określonych mięśni, cech motorycznych lub umiejętności.

Judo w przeciwieństwie do nich rozwija równomiernie wszystkie partie mięśni, co oprócz kształtowania ładnej sylwetki przyczynia się do korekcji wad postawy. Ponieważ ważnym elementem podczas treningu judo są ćwiczenia gimnastyczne, trenujący judo zwiększają swoją gibkość i zwinność, a także nabywają przydatnej w życiu umiejętności bezpiecznego padania. Umiejętności jakie kształtuje się w trakcie treningów judo, uczą skutecznych sposobów obrony przed nieoczekiwanym atakiem.

"Judo to nie tylko sztuka walki, lecz podstawowa zasada ludzkiego zachowania. Jest błędem sądzić, że judo kończy się na macie."

Jigoro Kano 1860-1938

Judo to nie tylko umiejętności techniczne i walory zdrowotne, to także kształtowanie charakteru. Trenowanie judo z prawdziwym zaangażowaniem przyczynia się do samorozwoju i kształtowania w sobie pozytywnych cech, takich jak: odwaga, wiara w siebie, umiejętność skupienia i słuchania, słuchanie poleceń, systematyczność, punktualność. Judo to nie tylko sportowa rywalizacja, ale także pokonywanie wewnętrznych oporów i barier psychicznych. Proces szkolenia i aktywne uczestnictwo w zawodach uczy odporności na stres, może być także lekcją pokory, gdyż nie zawsze uda się wygrać, a umiejętność godnego przyjmowania porażki pozwala kształtować szacunek dla siebie i rywala po drugiej stronie maty.

Judo jest doskonałą metodą pedagogiczną, kształtującą osobowość w duchu optymizmu i wiary we własne siły. Uczestnicy przyjmują obowiązujące przepisy sportowe, a także zasady obowiązujące w klubie wszystkich jego członków. Poprzez uczestnictwo w zajęciach, Judo staje się dla młodego człowieka nie tylko sportową rywalizacją, lecz również sposobem pojmowania życia, równoczesnego kształtowania ciała, ducha i umysłu. Judo przede wszystkim kształtuje cechy indywidualne. Młody adept judo szybko przekonuje się, że wytrwałość, uczciwość i ciężka praca procentują podczas walki czy zawodów. Etykieta judo (kodeks postępowania trenującego) sprzyja wychowawczym walorom tego sportu.